Οnline Live Φροντιστηριακά Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

H υπηρεσία αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες διοίκησης επιχειρήσεων που φοιτούν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Οnline Διδασκαλία

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τον τρόπο μελέτης της ύλης.

Συμβουλευτική

Μαθαίνετε καλύτερα τον εαυτό σας αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Προετοιμασία στην εξεταστική

Ενισχύουμε τη μελέτη σας για την κάλυψη της ύλης στοχευμένα.

Καθοδήγηση συγγραφής εργασίας

Boηθάμε στην κατανόηση του τρόπου επιστημονικής συγγραφής και απάντησης.

Σκέψου τι σου ταιριάζει περισσότερο και επέλεξέ το

Σύγκριση ατομικού vs ομαδικού μαθήματος
Παροχές
Ατομικό
Ομαδικό
Online διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο σε e-τάξη
Ένας καθηγητής - ένας διδασκόμενος/η
Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις)
Δυνατότητα βιντεοσκόπησης του μαθήματος
Επίλυση αποριών
Ένας καθηγητής - Έως τρεις φοιτητές/τριες
Το ομαδικό μάθημα αφορά μια παρέα φοιτητών έως τρια άτομα. Στο ομαδικό μάθημα δεν συμμετέχουν άγνωστα μεταξύ τους άτομα.
Προετοιμασία στην εξεταστική (θέματα προσομοίωσης εξετάσεων, επαναληπτικά μαθήματα)
Kαθοδήγηση στη συγγραφή των γραπτών εργασιών