ΔΕΟ45 – Ετήσια Συνδρομή

Ποιο είναι το περιεχόμενο των online μαθημάτων;

Το online φροντιστηριακό μάθημα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα καλύπτει την ύλη των εξετάσεων του αντίστοιχου προσφερόμενου μαθήματος του ΕΑΠ του τμήματος ΔΕΟ.

Πιο συγκεκριμένα, η ύλη συμπεριλαμβάνει 2 γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν/ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

1.Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν

Αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο (με τη χρήση παραδειγμάτων) βασικές έννοιες για τις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου, κινητό και κοινωνικό εμπόριο, τις στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου στη διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ, τα θέματα ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Επίσης, αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο (με τη χρήση παραδειγμάτων) βασικές έννοιες για τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τους λόγους που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τους τομείς του ηλεκτρονικού επιχειρείν και τη στρατηγική των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.

2. Νέες Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο (με τη χρήση παραδειγμάτων) βασικές έννοιες για τη λειτουργία και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ανά επίπεδο διοίκησης στις επιχειρήσεις, τα είδη των πληροφοριακών συστημάτων, τη συμβολή τους στη διαδικασία λήψης απόφασης και την ασφάλεια τους.

Σε ποιον απευθύνεται το μάθημα αυτό;

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ και έχουν επιλέξει την ενότητα ΔΕΟ45.

Γιατί να επιλέξεις αυτό το online μάθημα;

Η eSolucionar σου αναφέρει 3 λόγους για αγοράσεις αυτό το μάθημα:

  1. Μαθαίνεις ότι ακριβώς είναι απαραίτητο για να καλύψεις την ύλη του μαθήματος.
  2. Λαμβάνεις εξατομικευμένες απαντήσεις στις απορίες σου.
  3. Μαθαίνεις να γράφεις μια επιστημονική εργασίας, απαντώντας εύστοχα στα ερωτήματα που τίθενται στην εργασία.

Πoια είναι η διάρκεια της ετήσιας συνδρομής ;

Η ετήσια συνδρομή στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους με δυνατότητα ανανέωσης συνδρομής.

Τι υπηρεσίες περιλαμβάνει η ετήσια συνδρομή;

  • Οnline διδασκαλία στην ψηφιακή πλατφόρμα μέσω βιντεοσκοπημένων μαθημάτων
  • Παρουσιάσεις που αναλύονται στο βίντεο
  • Επίλυση αποριών
  • Ενδεικτική επίλυση εργασιών έτους

Στην ετήσια συνδρομή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η τελική προετοιμασία επαναληπτικών μαθημάτων για τις εξετάσεις.  

Πότε μπορείς να ξεκινήσεις την παρακολούθηση των online μαθημάτων;

Την παρακολούθηση των online μαθημάτων μπορείς να την ξεκινήσεις οποιαδήποτε στιγμή εσύ επιθυμείς.