ΔΕΟ40 – Ετήσια Συνδρομή

Last Updated : 16-05-2023

Ποιο είναι το περιεχόμενο των online μαθημάτων;

Το online φροντιστηριακό μάθημα Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών καλύπτει την ύλη των εξετάσεων του αντίστοιχου προσφερόμενου μαθήματος του ΕΑΠ του τμήματος ΔΕΟ.

Πιο συγκεκριμένα, η ύλη συμπεριλαμβάνει 4 γνωστικά αντικείμενα: Στρατηγικό μάνατζμεντ / Διοίκηση Έργων / Οργανωσιακή Συμπεριφορά / Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ο/Η φοιτητής/τρια εμβαθύνει περισσότερο σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης έργων κατανοώντας το ρόλο που διαδραματίζει η οργανωσιακή κουλτούρα στην προοπτική ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

Σε ποιον απευθύνεται το μάθημα αυτό;

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ και έχουν επιλέξει την ενότητα ΔΕΟ40.

Γιατί να επιλέξεις αυτό το online μάθημα;

Η eSolucionar σου αναφέρει 4 λόγους για αγοράσεις αυτό το μάθημα:

  1. Μαθαίνεις ότι ακριβώς είναι απαραίτητο για να καλύψεις την ύλη του μαθήματος.
  2. Λαμβάνεις εβδομαδιαία καθοδήγηση για την ύλη που πρέπει να μελετήσεις.
  3. Λαμβάνεις εξατομικευμένες απαντήσεις στις απορίες σου.
  4. Μαθαίνεις να γράφεις μια επιστημονική εργασίας, απαντώντας εύστοχα στα ερωτήματα που τίθενται στην εργασία.

Πoια είναι η διάρκεια της ετήσιας συνδρομής ;

Η ετήσια συνδρομή στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους με δυνατότητα ανανέωσης συνδρομής.

Τι υπηρεσίες περιλαμβάνει η ετήσια συνδρομή;

  • Οnline διδασκαλία στην ψηφιακή πλατφόρμα μέσω βιντεοσκοπημένων μαθημάτων
  • Παρουσιάσεις που αναλύονται στο βίντεο
  • Επίλυση αποριών
  • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης το οποίο σου αποστέλλεται στο e-mail σου
  • Ενδεικτική επίλυση εργασιών έτους

Στην ετήσια συνδρομή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η τελική προετοιμασία επαναληπτικών μαθημάτων για τις εξετάσεις.   

Πότε μπορείς να ξεκινήσεις την παρακολούθηση των online μαθημάτων;

Την παρακολούθηση των online μαθημάτων μπορείς να την ξεκινήσεις οποιαδήποτε στιγμή εσύ επιθυμείς.

Main Content