Πρόγραμμα ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων

Μπορείτε να δείτε τις ώρες και μέρες των διαδικτυακών ομαδικών μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΟ

ΗΜΕΡΑ Position Age
1
Airi Satou
Accountant
33
$162,700
2
Angelica Ramos
Chief Executive Officer (CEO)
47
$1,200,000
3
Ashton Cox
Junior Technical Author
30
$86,000
4
Bradley Greer
Software Engineer
41
$132,000
5
Brenden Wagner
Software Engineer
28
$206,850
6
Brielle Williamson
Integration Specialist
61
$372,000
7
Bruno Nash
Software Engineer
38

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΟ

Serial No Name Position Age Salery
1
Airi Satou
Accountant
33
$162,700
2
Angelica Ramos
Chief Executive Officer (CEO)
47
$1,200,000
3
Ashton Cox
Junior Technical Author
30
$86,000
4
Bradley Greer
Software Engineer
41
$132,000
5
Brenden Wagner
Software Engineer
28
$206,850
6
Brielle Williamson
Integration Specialist
61
$372,000
7
Bruno Nash
Software Engineer
38
$163,500
8
Caesar Vance
Pre-Sales Support
21
$106,450